„ПАПОКОТ НА СВЕТОТ“ (Е) ВО МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ

„ПАПОКОТ НА СВЕТОТ“ (Е) ВО МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ

Се случи во Берово. Во мир и во тишина. За 12 дена и претходна подготовка од 2 години и 36 години животно искуство... Така настанува „Папокот на светот“, едно од најпознатите, најнаградуваните и најчитаните дела во современата македонска книжевност.